DRYK er skabt i gensidigt samarbejde med naturen
DRYK og Den Danske Naturfond står sammen om at
sætte dansk natur fri for evigt.

DRYK er en dansk virksomhed og er opstået ud fra en kærlighed til vores natur og vores planet. Missionen er, at bringe folk lidt tættere på naturen, og mærke at vi sammen kan gøre en forskel. Det er dét, DRYK står for. Vores produktion af plantedrikke udleder nemlig 70% mindre CO2 end mælk, samtidig med at det bruger 87% mindre vand og har 11 gange bedre arealudnyttelse. Derfor er vi stolte over at kunne bidrage til Den Danske Naturfond, der kæmper for, at bevare den vilde natur.

Hver gang du vælger DRYK, hjælper du den danske natur

For hvert solgte DRYK produkt i Skandinavien, donerer DRYK et beløb, der sætter et lille areal af vild natur fri – arealet svarer til målet på kartonens bund. Du bidrager altså ikke bare til bæredygtighed og dyrevelfærd, når du vælger DRYK. Du er også med til at frede den vilde danske natur. For evigt. 

Biodiversitet og truede dyrearter

Det stykke natur du er med til at sætte fri, når du vælger DRYK, vil for altid være frit.  Det er til gavn for hele økosystemer, hvilket inkluderer både dyr, planter, insekter, jord og vand. På den måde giver vi sammen bedre plads til vores fælles natur og de unikke, truede og sjældne plante- og dyrearter. 

Områder vores donationer er gået til 

Hesbjerg Skov hvor skovdriften stoppes, så naturen kan vende tilbage. Her gendannes skovens oprindelige natur, så der kan blive plads til planter, svampe og vilde dyr, blandt andet den truede engperlemorsommerfugl. 

Margrethe Kog hvor 230 hektar marker omdannes til natur. Her vil sjældne ynglefugle og titusindvis af trækfugle få et nyt spisekammer. Forhåbningen er yderligere, at de truede engfugle, såsom brushane og den sjældne stor kobbersneppe, vil finde området ideelt til at yngle. 

Engelsholm Sønderskov her bevares den gamle løvskov, så man sikrer at naturen udfolder sig naturligt, uden indblanding fra mennesker – noget der kun er tilfældet for omkring 3% af de danske skove. Ældre og helt naturlige skove kan huse flere dyr og mere biodiversitet.  

Store Åmose sikres en naturlig, levende mose, der vil gavne mange forskellige arter, heriblandt den kæmpestore havørn og den fredede odder. Til det sikres krat, åbne vandoverflader og åbne enge.

Læsten Bakker og Skals Ådal målet er at skabe et stort, sammenhængende naturområde på 300 hektar. I dette område genoprettes landbrugsjord til blomstrende enge med vilde planter og man stopper sprøjtning og gødskning. Derudover etableres der en sø til gavn for padder og andre vanddyr. 

Scroll to Top