Foretningsbetingelser

Persondatapolitik

Forretningsbetingelserne er opdateret 27.01.2020

Bemærk, at forretningsbetingelserne for vores erhvervskunder på enkelte punkter adskiller sig fra de generelle forretningsbetingelser. Disse undtagelser er beskrevet til sidst i forretningsbetingelserne under “Erhvervskunder”.

Når du handler med Dryk ApS

Du kan kun bestille varer hos os via vores hjemmeside.

Priserne på hjemmesiden er inklusive moms, afgifter, told m.m, medmindre produkterne er til erhvervskunder. Du kan læse om vores leveringsgebyr og pakkepris med mere under afsnittet levering og gebyr.

Aftaler med Dryk ApS indgås på dansk, medmindre andet er aftalt.

Afbestilling, ferie eller ændring af abonnement

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller mail eller ved at logge ind på vores hjemmeside. Vi leverer enten til din adresse eller til pakkeshop.

Stoppe abonnement

Dit abonnementet fortsætter indtil, vi modtager din udmeldelse. Du opsiger dit abonnement ved at følge proceduren på hjemmesiden. Du modtager herefter en bekræftelse af din opsigelse på mail.

Betaling

Du kan betale med:

 • Kortbetaling via Dankort, Visa eller Mastercard
  Vi trækker penge på dit betalingskort, når din vare er pakket og klar til forsendelse. Det sker helt automatisk. Du tilmelder dig kortbetaling på www.dryk.dk. Dryk ApS kan først trække penge på kortet, når varerne er klar til forsendelse.

Når du opretter dig som kunde, kan du kun vælge at betale med betalingskort.

Ved køb for over 1.000 kr. kan beløbet opkræves forud.

Leveringsgebyr og fragt

Vi stiller varerne ved din hoveddør, hvis du ikke har ønsket andet. Dryk anvender tredjeparts transportør, men i tilfælde hvor det af en eller anden grund ikke er muligt at levere på din adresse, vil transportøren aflevere din pakke i din lokale pakkeshop.

Vores fragtrater er som følger:

Køber du   6 liter pr. levering, så opkræver vi:                                                         35 kroner i fragt
Køber du 12 liter pr. levering, så opkræver vi:                                                         30 kroner i fragt
Køber du 18 liter pr. levering, så opkræver vi:                                                         25 kroner i fragt
Køber du 24 liter eller derover pr. levering, så opkræver vi:              20 kroner i fragt

Du må mixe vores produkter, som du har lyst, men du kan ikke købe mindre end 6 liter af hver.

Placering af din Drykbox
Ønsker du at modtage dine varer et andet sted end foran din dør, kan du i de fleste tilfælde godt lave en særlig aftale herom. Bor du i aflåst opgang, er det dit ansvar at sikre, at vores transportør kan få adgang. Valg af transportør sker i webshoppen.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret ved aftaler om levering af fødevarer og drikkevarer, der leveres direkte til dit hjem, bopæl eller arbejdsplads.

Reklamation
Du har lov til at klage over fejl og mangler på en vare i op til to år, efter du har købt den. Købelovens mangelsregler finder således anvendelse. Det gælder selvfølgelig kun, hvis det ikke er dig, der har behandlet varen forkert. For fødevarer begrænses reklamationsretten til varens naturlige holdbarhedsperiode.

Reklamation skal ske indenfor et rimeligt tidsrum efter dit køb. Du kan ikke klage over produkter, som er udløbet i forhold til datomærkningen. Vi tilstræber, at der altid er minimum tre måneders holdbarhed på produktet, når du modtager det.

Erhvervskunder

Erhvervskundernes forretningsbetingelser adskiller sig fra Dryk ApS’ generelle forretningsbetingelser på følgende punkter:

 • Hvis Dryk ApS’ erhvervsafdeling kontaktes på mail, skal det foregå på erhverv@dryk.dk. På telefon og brev gælder de samme numre og adresser som beskrevet øverst i forretningsbetingelserne.
 • Priserne på hjemmesidens afsnit for “Erhverv” er eksklusive moms, medmindre andet er anført.
 • Erhvervskunder kan købe direkte via abonnement eller indirekte via foodservice.
 • Erhvervskunder kan betale med betalingskort eller betale månedsvis bagud. Ved sidstnævnte metode sendes en faktura i slutningen af hver måned. Betalingsbetingelserne er netto 30 dage ved betaling via bankoverførsel.
 • Bestillinger, feriemeldinger, afbestillinger og ændringer af abonnement kan foregå på hjemmesiden. Bestilling af varer på hjemmesiden kan for erhvervskunder kun foregå på erhverv@dryk.dk.
 • Ved levering af varer for under 350 kr. ekskl. moms opkræves 49 kr. ekskl. moms for leveringen. Ved bestilling af varer for 350 kr. ekskl. moms eller derover fakturerer vi de faktiske omkostninger + 10%.
 • Abonnementer ophører ved månedens udgang og opsigelsen skal ske via vores hjemmeside.
 • Erhvervskunders køb er undergivet købelovens regler om handelskøb. Erhvervskunder har således ikke fortrydelsesret eller andre forbrugerretlige rettigheder.

Kunder og brugere af vores tjenester

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes

Dryk ApS (“Dryk ApS”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi

indsamler via Dryk ApS’ hjemmeside, www.dryk.dk. (“Hjemmesiden”).

1.3 Dryk ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Dryk ApS kan ske via

kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og

retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af

Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på

Hjemmesiden, hvilke sider du besøger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og

informationer om din computer og telefon eller anden enhed, som du bruger til at tilgå vores

Hjemmeside. Vi gør brug af cookies og andre teknologier i visse områder af vores Hjemmeside. Du

kan se mere om vores brug af cookies m.m. i vores Cookiepolitik som du kan finde her: link

indsættes

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen, herunder Hjemmesidens funktion, samt foretage

målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af

oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre samt vise

Hjemmesiden og relevant indhold og tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, idet

vi ved en afvejning af vores interesser har fundet, at den beskrevne behandling ikke krænker dine

interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

2.2 Når du køber et produkt eller en service – med abonnementsoprettelse – indsamler vi de

oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde,

købs- og interaktionshistorik, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med

dig. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring

og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen for at varetage vores interesse i at kunne forhindre

svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de produkter, der er

købt, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Opfyldelse af lovkrav sker med

hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse. Vi

registrerer også dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring. Vi benytter de øvrige

oplysninger, vi indsamler jfr. pkt. 2.1 og 2.2, til at målrette vores markedsføring til dig, så vi kan

vise dig nyheder og tilbud, der passer til dine interesser.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsmails og foretage målrettet

markedsføring til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vi

sender kun elektronisk markedsføring, hvis du har givet os dit samtykke hertil.

2.4 Når du kommunikerer med os på vore Hjemmeside, eller på telefon og e-mail, eller når du

tilmelder dig som ny kunde via vores Hjemmeside eller ved at udfylde en blanket på blandt andet

messer, markeder og arrangementer, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn,

adresse, e-mailadresse og telefonnummer, betalingsmåde m.m.

2.4.1 Formålet er, at vi kan varetage vores interesse i at besvare dine henvendelser, kommunikere

med dig eller oprette dig som kunde på din anmodning.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1 Dataansvarlige og databehandlere

En dataansvarlig har ansvaret for behandling af personoplysninger. En databehandler udfører

behandling af personoplysningerne på vegne af den dataansvarlige.

3.2 Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Der skelnes mellem videregivelse og overladelse af data til tredjepart. En videregivelse af

personoplysninger indebærer, at oplysningerne meddeles en tredjemand, som herefter har en

selvstændig ret til at behandle oplysningerne. En overladelse af personoplysninger indebærer, at

den som oplysningerne meddeles til, kun må behandle personoplysningerne på den

dataansvarliges vegne og efter dennes instruks.

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke

leveringsønsker videregives til vognmænd, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Hvis en

fødevare trækkes tilbage informeres Fødevarestyrelsen om, hvilke kunder, der har fået varen.

Der kan være tilfælde, hvor vi videregiver dine oplysninger til andre parter for at overholde

lovgivningen eller efter myndighedskrav eller som led i en organisatorisk omstrukturering,

sammenlægning, overdragelse eller salg.

3.3 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på

vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og

forbedringer af Hjemmesiden, kundeservice, udsendelse af nyhedsmails, varetagelse af vore

juridiske interesser, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting og telemarketing, samt til

din bedømmelse af vores virksomhed og produkter.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er

dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end

opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige

databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.4 Flere af disse databehandlere er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af

oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield,

jfr. EU Databeskyttelsesforordningens art. 45.

3.4.1 kopi af Google LLC’s certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.4.2 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3.4.3 Kopi af Zapier, Inc.’s certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNk2AAG&status=Active

3.4.4 Kopi af The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimps certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

3.4.5 Kopi af Citrix Systems, Inc.’s certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzMSAA0&status=Active

3.4.6 Kopi af SurveyMonkey Inc.’s certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som

dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi har

registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og

modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne

stammer m.m.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis

du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til

persondata@dryk.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at

være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver

opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at

rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2 Visse oplysninger har du selv mulighed for at korrigere via login på din brugerprofil.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis

du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I

det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde

vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi

ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun

at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte,

at vi ikke har tilstrækkeligt retsgrundlag, eller i visse tilfælde hvor du har gjort indsigelse mod

vores behandling.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse

oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine

personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages

for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre

indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores

legitime interesser.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling

af personoplysninger, herunder tilmelding til vores nyhedsmail. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit

samtykke, bedes du kontakte os på persondata@dryk.dk.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300

København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives

på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af vores Tjeneste jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har

gjort brug af vores Tjeneste i 1 år.

5.2 Hvis du stopper med at handle hos os, sletter vi automatisk dine kontaktoplysninger, dvs. din

e-mailadresse og dit telefonnummer. Det gør vi tre år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har

foretaget dit sidste køb. For at opfylde bogføringslovens krav, opbevarer vi oplysninger, der

relaterer sig til dit køb, i 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor du foretog dit sidste køb.

Herefter slettes de resterende oplysninger, vi har registreret om dig. Oplysninger kan dog gemmes

i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for, at

retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at

vi kan opfylde lovkrav.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. pkt. 2.3.

slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for

behandling af oplysningerne. Dokumentation for dit samtykke vil vi dog gemme i to år, så vi kan

bevise, at vi ikke har sendt direkte markedsføring uden gyldigt samtykke.

6. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at

personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt

mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at

udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1 Dryk ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden eller i øvrigt som

beskrevet i denne Persondatapolitik.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre

brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Dryk ApS

Dyrehavevej 5

4672 Klippinge

Tlf. nr.: 7177 4980

E-mail: persondata@dryk.dk

8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit

næste besøg på Hjemmesiden.

9. Versioner

9.1 Dette er version 1 af Dryk ApS’ persondatapolitik dateret den. 16.01.2020